PON - PET : 08:00h - 16:00h

TELINVEST d.o.o. Sarajevo – Pouzdan partner na poslovima inženjeringa iz oblasti telekomunikacija.

// LISTA

PROJEKATA

BH TELECOM D.D. DIREKCIJA SARAJEVO

Izgradnja optičkih spojnih puteva za velike korisnike, u Direkciji Sarajevo (2009. godina)

2009.god.

BH TELECOM D.D. DIREKCIJA SARAJEVO

Građevinski i montažerski radovi pri održavanju pristupnih mreža i optičkih spojnih puteva od Stari grad-Vogošća.

2011-2013. godina

BH TELECOM D.D. DIREKCIJA SARAJEVO

Građevinski radovi pri održavanju pristupnih mreža i optičkih spojnih puteva Centar Sarajevo

2012-2014. godina

BH TELECOM D.D. DIREKCIJA SARAJEVO

Građevinski radovi pri održavanju pristupnih mreža i optičkih spojnih puteva za područje Stari grad-Vogošća

2013-2014. godina

BH TELECOM D.D. DIREKCIJA SARAJEVO

Izgradnja optičkih spojnih puteva za velike korisnike, BS 3G i FTTX mreže Direkciji Sarajevo

2015. godina

BH TELECOM D.D. DIREKCIJA SARAJEVO

Izgradnja optičkih spojnih puteva za velike korisnike, BS 3G i FTTX mrežu u Direkciji Sarajevo u periodu

2015-2016. godina

BH TELECOM D.D. DIREKCIJA SARAJEVO

Izvođenje građevinskih radova pri održavanju PM i OSP-ova općine Hadžići, Ilidža, Novi Grad, Vogošća, Trnovo i Ilijaš

2018-2019.godina

BH TELECOM D.D. SARAJEVO

Izgradnja Pristupne mreže Ciglane i Koševsko brdo

2017. godina

BH TELECOM D.D. SARAJEVO

Građevinski radovi za potrebe izgradnje TK mreža na području F BiH – Izgradnja TK mreža na području Hercegovačko-neretvanskog Kantona

2017. godina

BH TELECOM D.D. Sarajevo

Izvođenje građevinskih radovana izgradnji TK mreža na području FBiH za potrebe BH Telecom d.d. Sarajevo izgradnja TK mreža na području Hercegovačko-neretvanskog Kantona u periodu

2017-2018. godina

BH TELECOM D.D. Sarajevo

Izvođenje građevinskih radovana Izgradnji TK Mreža Kanton Sarajevo u periodu

2016-2017. godina

BH TELECOM D.D. Sarajevo DIREKCIJA SARAJEVO

Izvođenje građevinskih radova pri održavanju pristupnih mreža i optičkih spojnih puteva Radovi na području odsjeka Stari Grad i Vogošća

/

BH TELECOM D.D. Sarajevo DIREKCIJA SARAJEVO

Izgradnja optičkih spojnih puteva za velike korisnike, BS 3G i FTTX mrežu u Direkciji Sarajevo u periodu

2015-2016. godina

BH TELECOM D.D. Sarajevo DIREKCIJA SARAJEVO

Izvođenje građevinskih radova pri održavanju pristupnih mreža i optičkih spojnih puteva – radovi na području odsjeka Stari Grad i Vogošća u periodu

2015-2018. godina

BH TELECOM D.D. Sarajevo DIREKCIJA SARAJEVO

Izvođenje građevinskih radova pri održavanju pristupnih mreža i optičkih spojnih puteva – radovi na području odsjeka Centar i OSP u periodu

2015-2018. godina

BH TELECOM D.D. TELECOM INŽENJERING Sar.

Angažovanje lica na poslovima izrade infrastrukture TK pristupnih mreža na području Unsko-sanskog Kantona

2013. Godina

BH TELECOM D.D. TELECOM INŽENJERING Sar.

Angažovanje lica na poslovima izrade infrastrukture TK pristupnih mreža na području Sarajevskog Kantona

2013. godina

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D ELEKTRODISTRIBUCIJA SARAJEVO

Građevinski radovi iskopi i zatrpavanja, na području općina: Vogošća i Ilijaš

2015-2016. godina

JP HRVATSKE TELECOMUNIKACIJE D.D. MOSTAR

Projektiranje i izgradnja svjetlovodnog kabelskog puta Špionica-Tuzla, sa ishođenjem upotrebne dozvole

2012. godina

JP HRVATSKE TELECOMUNIKACIJE D.D. MOSTAR

Projektiranje i izgradnja svjetlovodnog kabelskog puta Vitez-Zenica-Žepče, sa ishođenjem upotrebne dozvole

2015-2016. godina

N.N. SH EXTRA-H-KOSOVATEL PEJE

Izgradnja FTTH mreže naselje Arbana Prizren

2017.godina

PTK Kosova

Izgradnja optičkog spojnog puta Mitrovica – Priština, Priština – Gnjilane i Gnjilane – Ferizaj u dužini od 120 Km

/

// NAŠA

PRIZNANJA I LICENCE

0 +
aktivnih projekata
0 +
završenih projekata
0 +
broj uposlenika
0 +
godina iskustva

// RECENZIJE

Mišljenje investitora o nama

0